1944 - Erwing Ericsson köper en gård  utanför Klippan och startar "Erwing Ericsson Åkeri". Transporterna är huvudsakligen jordbruksprodukter.


1980- Erwings  sonen Christer tar över åkeriet och byter namn på företaget till "Christer Ericssons Åkeri". Christer inleder samarbete med "Klippanfrakt" dagens " Cliffton".  Åkeriet går från att främst köra jordbruksprodukter till att även köra torv. 

1988 börjar åkeriet som första åkeri i Sverige att använda "walking floor". Detta är speciella flak som göra att det går lätt att lossa i trånga och låga lokaler som förekommer hos många trädgårdsmästare. Detta slog väl ut och blev en av anledningarna till att vi valde att specialisera oss just på torvtransporter.

1994 avslutas  samarbetet med " Cliffton" och istället inleds ett samarbete med "Hasselfors Garden AB", vilket än i dag är en kund till åkeriet.


2002 börjar Erwings barnbarn Magnus att jobba i företaget och i samband med detta utökas åkeriet med ytterligare en bil.

2015  ombildas "Christer Ericssons Åkeri" till CME Åkeri AB" 


2020 togs "CME Åkeri AB" över av Magnus och i samband med det  flyttades  företaget från Klippan till Örkelljunga eftersom gården Erwing köpte 1944 blivit för trångbodd. Företaget bedriver fortfarande torvtransporter med bland annat hjälp av "Walking Floor " till olika producenter inom torv industrin. Vi kör även jord, lera, gödsel, bark och palltransporter. I dag har åkeriet fyra lastbilar och sammanlagt sex anställda. 
scania142jpg