CME är ett  åkeri som specialiserat sig på transport av  jord, torv och lera till  yrkesodlare  och återförsäljare till privatkunder.

Våra bilar är utrustade för att kunna transportera  jordförbättringsmaterial både i lösvikt och  pallförpackader produkter.

Då vi är ett litet åkeri med liten administration har vi stor flexibilitet för att snabbt kunna anpassa oss till kundens behov


Vi har specialflak(s.k walkingfloor) för att kunna leverera lösviktsmaterial på ställen där det inte finns takhöjd att tippa.
Våra bilar är utrustade med påhängstruckar så att vi kan lasta o lossa även på ställen där kunden inte har tillgång till truck


Våran största tillgång är våra serviceinriktade chaufförer som i alla lägen strävar efter att uppfylla kundens behov